Tag: projects

Youngs Gate 6, Kulturhuset

 • kulturhuset_01

 • kulturhuset_02

 • kulturhuset_03

 • kulturhuset_04

 • kulturhuset_05

 • kulturhuset_06

 • kulturhuset_07

 • kulturhuset_08

 • kulturhuset_09

 • kulturhuset_10

 • kulturhuset_11

 • kulturhuset_12

 • kulturhuset_13

 • kulturhuset_14

 • kulturhuset_15

 • kulturhuset_16

 • kulturhuset_17

 • kulturhuset_18

 • kulturhuset_19

 • kulturhuset_20

 • kulturhuset_21

 • kulturhuset_22

 • kulturhuset_23

 • kulturhuset_24

 • kulturhuset_25

 • kulturhuset_26

 • kulturhuset_27

 • kulturhuset_28

 • kulturhuset_29

 • kulturhuset_30

 • kulturhuset_31

 • kulturhuset_32

 • kulturhuset_33

 • kulturhuset_34

 • kulturhuset_35

 • kulturhuset_36

 • kulturhuset_37

 • kulturhuset_38

 • kulturhuset_39

 • kulturhuset_40

 • kulturhuset_41

 • kulturhuset_42

 • kulturhuset_44

Youngs Gate 6, Kulturhuset

For Olav Thon Gruppen og Kulturhuset har vi renovert og bygget om bygården i Youngs Gate 6.

Bygården besto av nedslitte kontorer og produksjons lokaler som nå er rehabilitert til åpen og innbydende kafe, barer, utested, konsert- og arrangement lokaler.

Fra 1-3 etasje har mange små rom blitt revet for å lage store rom med god plass til arrangementer, barer, shuffleboards og kafe. Vegger og etasjeskiller er revet bort og erstattet av bærende stålkonstruksjoner og de to bakbygningene er bundet sammen av et nytt og lyst glassbygg. I kjelleren har gulvet blitt senket for å lage plass til lager, teknikkrom, avfallshåndtering og øltanker. 4 etasje er innredet til kontorer og kjøkken og på loftet er det gjort plass til stort teknisk rom.

Fasadene har også blitt renovert med puss/maling og nye vinduer iht. byantikvarens krav.

Sjakter, tekniske føringer, rømningsveier, universell utforming og heis er alltid en utfordring i gamle bygg, i tillegg må det oppfylle rammer fra Byantikvaren. Dette er løst ved hjelp av vår egen kompetanse og ikke minst dyktige nye og faste samarbeidspartnere. Uten et slikt samarbeid ville ikke et slikt prosjekt være mulig å gjennomføre.

 • Produkttype:

  Renovering og ombygging

 • Tidsrom:

  Juni 2016 – Mai 2017

 • Kunde:

  Olav Thon Gruppen og Kulturhuset

 • Omsetning:

  41.000.000,-

 • Størrelse:

  1960 m2

 • Mer info:

Sjølyst plass 1-3- Ny kantine

Npbygg-SjlystPlass-01

Sjølyst plass 1-3- Ny kantine

I 2018 fikk NP BYGG AS oppdraget med å rehabilitere og bygge om de tidligere kontorlokalene i bygget til ny kantine for byggets leietakere.

Kjøkken og kantine tilfredsstiller dagens standard mht. planløsninger materialbruk og tekniske anlegg.

Teknisk infrastruktur er oppgradert med bla. nytt ventilasjonsanlegg, kjøling og belysning.

Utvendig fasade er rehabilitert og vinduer er byttet.

 • Produkttype:

  Serveringssteder
   
 • Tidsrom:

  Januar 2018 – Juni 2018

 • Kunde:

  Sparebank 1

 • Omsetning:

  Ca. 9 000 000

 • Størrelse:

  600 m2

 • Mer info:

  Ikke oppgitt

Osterhaus’ gate 11

Osterhaugsgate01

Osterhaus’ gate 11

Osterhaus’ gate ligger i bydel St. Hanshaugen, sentralt i Oslo. Med gåavstand til sentrum finnes det mange fasiliteter og møteplasser knyttet til området. Tidlig i 2016 fikk NP Bygg i oppdrag å total rehabilitere Osterhaus` gate 11, slik at det ble plass til flere beboere.

I desember 2016 sto det klart 12 nye leiligheter og ett næringslokale. Bygget ble strippet helt ned innvendig og bygd opp igjen med nye planløsninger. I tillegg til dette ble fasader og bakgården også oppgradert.

 • Produkttype:

  Totalrehabilitering

 • Tidsrom:

  Februar 2016 – desember 2016

 • Kunde:

  Olav Thon Gruppen

 • Omsetning:

  Ca. 30 millioner

 • Størrelse:

  12 leiligheter og ett næringslokale

 • Mer info:

  Oppgis ikke

Sogn studentby

SognStudentby1

Sogn Studentby

Sogn studentby holder til på Ullevål og tilbyr boliger til single, par og familier som er studenter. For Studentsamskipnaden i Oslo hadde vi i oppdrag å renovere blokkene innvendig. SIO ønsker å gjøre studiehverdagen mer effektiv og stimulerende, og sørge for at studentene trives i hverdagen. Med dette tilbyr de også boliger, blant annet ved Sogn Studentby.

Utgangspunktet for prosjektet var en blokk fra år 1950, på fem plan med fem oppganger. Første til tredje etasje besto av 145 studenthybler med 24 kjøkken og 27 bad. Vårt arbeid gikk ut på å renovere innvendig, rive bærevegger og gjøre plass til nye bad og større kjøkken. 118 hybler fikk nye garderobeskap, 54 bad ble flislagt og alle kjøkken ble større. Vi har satt inn ny balansert ventilasjon og alt teknisk er lagt opp på nytt. Fellesarealer er også blitt renovert og det er bygd nye boder til hver hybel.

Største utfordringen har vært byggetiden og få avklaring raskt nok etter uforutsette ting som oppstår. Det har vært god dialog og et god samarbeid med byggherre og rådgivere.

 • Produkttype:

  Innvendig Renovering

 • Tidsrom:

  Desember 2015 – juni 2016

 • Kunde:

  Studentsamskipnaden i Oslo

 • Omsetning:

  Ca. 47 millioner

 • Størrelse:

  3500 m2

 • Mer info:

Grønlandsleiret 27

Gronnlandsleiret27-Rehab-021

Grønlandsleiret 27, rehabilitering bygård

For Olav Thon Gruppen har vi i Grønlandsleiret 27 rehabilitert 8 etasjer inkl. kjeller, samt bygget på en ny 9 etasje. Bygården er gjort om fra kontorlokaler til 35 nye leiligheter fordelt på 8 etasjer. Hele bygget ble strippet ned til betong vegger/gulver og innredet på nytt.

 

Med i rehabilitering og påbygg av ny etasje i Oslo ble det utført:

 • Disse 35 leilighetene består av åpen stue kjøkken løsning med soverom, bad ,gang  og bod.
 • Fordelt på etasjene er det 12 stk. 2 roms , 14 stk. 3 roms , 8 stk. 4 roms og 1 stk. 5 roms leiligheter.
 • Leilighetene har malte vegger med vinylstrips på gulv.
 • Badene har fliselagte vegger og gulv.
 • Alle gulv har nå fått vannbåren varme med trinnlydsdemping som varmes opp av sentralfyr koblet til fjernvarme i kjelleren.
 • Varmesentralen i kjelleren er oppgradert for å forsyne de 35 nye leilighetene.
 • Fasaden er etterisolert med 200 mm isolasjon og har fått ny puss og fasadeplater.
 • Alle vinduer er byttet.
 • I 9 etg. et det nytt ventilasjonsrom som forsyner alle leiligheter med balansert ventilasjon.
 • Det elektriske anlegget har fått oppgradert hoved-tavle i kjeller med ny fordeling til alle etasjer.
 • Ny heis er installert fra kjeller til 9etg og trappeheis for rullestoltilpassing fra parkeringskjeller.
 • Ny heis er installert fra kjeller til 9etg og trappeheis for rullestoltilpassing fra parkeringskjeller.
 • I kjelleren er det ny stor sykkelparkering, bod-areal til samtlige leiligheter og parkering.
 • Leiligheter i 8 og 9 etg har egen terrasse mot bakgård og Grønlandsleiret med rekkverk av spiler og glass.
 • Leiligheter mot bakgård her egen Balkong i 2-7etg. Det er etablert en ny stort takterrasse i bakgården over et eksisterende bryggeri for resterende beboere.
 • Her er det innredet med bordtennisbord, sittekrakker og beplantning.
 • Fellesarealer har fått malte vegger og nytt belegg på gulver, hoved trapp er av eksisterende terrasso og har fått nytt rekkverk og håndløpere.
 • Ny rømningstrapp i stål er installert.

Det har vært et utfordrende prosjekt med trafikkerte  gater og naboer som man må ta hensyn til, men takket være gode samarbeidspartnere og en fleksibel byggherre har dette gått veldig fint.

 • Produkttype:

  Renovering

 • Tidsrom:

  Desember 2017 – Mars 2019

 • Kunde:

  Olav Thon Gruppen

 • Omsetning:

  75.000.000,-

 • Størrelse:

  4.200 m2

 • Mer info:

Bjerregaardsgate 21

Npbygg-Bjerregaardsgt-21-01

Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus – Bjerregaards gate 21

Bjerregaardsgate 21 ble oppført i 1962 som et elevinternat i 13 etasjer for Statens sykepleierskole. Huset ble tegnet av arkitekt Sofus Hougen. SIO har i mange år brukt det som hybelhus for studenter.

I 2017 fikk NP BYGG AS i oppdrag å oppgradere studentboligene i Bjerregaards gate 21 til dagens standard mht. planløsninger materialbruk og tekniske anlegg. Utførelsen er gjennomført som en totalentreprise.

 • Produkttype:

  Studentboliger

 • Tidsrom:

  Juli 2017 – januar 2019

 • Kunde:

  Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SIO)

 • Omsetning:

  146 mnok eks. mva

 • Størrelse:

  6000 M2 BRA

 • Mer info:

Omsorgsbygg Oslo KF (OBY – Rammeavtale for bygningsmessige arbeider)

 • OBY01

 • OBY02

 • OBY03

 • OBY04

 • OBY05

 • OBY06

Omsorgsbygg Oslo KF (OBY – Rammeavtale for bygningsmessige arbeider)

Omsorgsbygg er en av landets største eiendomsforvaltere og drifter over 900.000 kvadratmeter fordelt på over 650 eiendommer. Bygningsmassen består i hovedsak av barnehager, sykehjem, barnevern/psykiatri og lignende omsorgsinstitusjoner. Vårt arbeid går i hovedsak ut på enøk-tiltak med vindusutskifting, etterisolering, nye fasader, nye postkjøkken, brannoppgraderende tiltak, nye himlinger i korridor, handikaptilpasning av barnehager osv.

Bygningsarbeidene utføres nesten utelukkende på institusjoner i drift der hensynet til brukere og god kommunikasjon er spesielt viktig.

 • Produkttype:

  Institusjoner
   
 • Tidsrom:

  2014 – 2020

 • Kunde:

  Omsorgsbygg Oslo KF

 • Omsetning:

  Estimert til 25 millioner

 • Størrelse:

  Oppgis ikke

 • Mer info:

 • Mer info:

Ammerudklubben – Ammerudhellinga 47

 • Ammerudhellinga01

 • Ammerudhellinga02

 • Ammerudhellinga03

 • Ammerudhellinga04

 • Ammerudhellinga05

Ammerudklubben – Ammerudhellinga 47

Like bortenfor Grorud T-bane finner vi Ammerudklubben. De tilbyr et aktivitetstilbud for barn og unge, fra 8-18 år. I september 2016 fikk NP Bygg i oppdrag å rehabilitere hele fasaden, i regi av Omsorgsbygg Oslo Kommune.

Det ble fjernet maling fra alle murfasadene og reparert mindre sprekker og skader i lecamuren. Overdekninger over vinduer i under etasjen ble byttet ut og det ble ny STO-puss på hele fasaden, med både grunn- og sluttpuss. Vi fullførte med noe mindre malerarbeid av panel i himlinger og vindskier.

Det var et godt samarbeid med alle parter i prosjektet og ingen store overraskelser.

 • Produkttype:

  Fasaderehabilitering

 • Tidsrom:

  September 2016 – oktober 2016

 • Kunde:

  Omsorgsbygg Oslo Kommune

 • Omsetning:

  Ca. 1,3 millioner

 • Størrelse:

  750 m2

 • Mer info:

UIO – Universitet i Oslo

 • UIO1

 • UIO3

 • UIO2

 • UIO4

 • UIO5

 • UIO6

UIO – Universitet i Oslo

I en periode på 4 år har NP Bygg hatt en løpende rammeavtale for bygningsmessige arbeider for Universitetet i Oslo. UIO drifter bygningsmassen på universitetsområdet på Blindern, Tøyen Hovedgård i Botanisk hage, Universitetsbygget i Karl Johans gate, samt omkringliggende bygg i sentrumsområdet.

Arbeidet har bestått av mindre servicejobber til større prosjekter/ombygninger. Blant annet har vi etablert publikumstoaletter på Tøyen Hovedgård, bygd «rentroms-laboratorium» for produksjon av finelektronikk til bruk på CERN og ombygget gammelt bibliotek til 3stk forelesningssaler.

Dette har vært et spennende arbeid da store deler av området er forskriftsfredet bygningsmasse. Vi har vært nødt til å finne løsninger som ivaretar hensynet til verneverdighet og brukervennlighet. Parallelt med arbeidet har tilstøtende lokaler vært i normal drift noe som har medført at vi må ta spesielle hensyn for å begrense støv og støyspredning.

 • Produkttype:

  Institusjoner/verneverdige bygg

 • Tidsrom:

  2011 –2015

 • Kunde:

  Universitetet i Oslo

 • Omsetning:

  Ca. 2,2 millioner

 • Størrelse:

  Ikke oppgitt

 • Mer info:

Thon Hotel Oslo Airport renovering – banketthall og hotellrom

 • NPbygg_thon_hotel_oslo_airport_001

 • NPbygg_thon_hotel_oslo_airport_002

 • NPbygg_thon_hotel_oslo_airport_003

 • NPbygg_thon_hotel_oslo_airport_004

 • NPbygg_thon_hotel_oslo_airport_005

 • NPbygg_thon_hotel_oslo_airport_006

 • NPbygg_thon_hotel_oslo_airport_007

 • NPbygg_thon_hotel_oslo_airport_008

 • NPbygg_thon_hotel_oslo_airport_010

 • NPbygg_thon_hotel_oslo_airport_011

 • NPbygg_thon_hotel_oslo_airport_012

 • NPbygg_thon_hotel_oslo_airport_013

 • NPbygg_thon_hotel_oslo_airport_014

 • NPbygg_thon_hotel_oslo_airport_015

 • NPbygg_thon_hotel_oslo_airport_016

 • NPbygg_thon_hotel_oslo_airport_017

 • NPbygg_thon_hotel_oslo_airport_018

 • NPbygg_thon_hotel_oslo_airport_019

 • NPbygg_thon_hotel_oslo_airport_020

 • NPbygg_thon_hotel_oslo_airport_021

 • NPbygg_thon_hotel_oslo_airport_022

 • NPbygg_thon_hotel_oslo_airport_023

 • NPbygg_thon_hotel_oslo_airport_024

 • NPbygg_thon_hotel_oslo_airport_025

 • NPbygg_thon_hotel_oslo_airport_026

 • NPbygg_thon_hotel_oslo_airport_027

 • NPbygg_thon_hotel_oslo_airport_028

Thon Hotel Oslo Airport renovering – banketthall og hotellrom

Fra 2019 til 2020 har NP Bygg utført renovering av banketthall og samtlige 435 eksisterende hotellrom, samt renovert én etasje med møterom og bruksendret én etasje fra kontorer til 24 nye hotellrom på Thon Hotel Oslo Airport for Olav Thon Gruppen. Vi har tidligere gjort en renoveringsjobb i restauranten og fikk nå også muligheten til å fortsette renoveringen her. Banketthallen ved Thon Hotel Oslo Airport er på rundt 720 kvm, alle 435 hotellrom og korridorer er på rundt 10 700 kvm totalt, ny etasje med møterom og hotellrom er på rundt 1500 kvm. Prosjektet har blitt utført som totalentreprise.

Eksisterende hotellrommene er blitt rensket ut og pusset opp med bla. nytt elektrisk anlegg, nye overflater, nytt inventar og dusjgarnityr, og nye styringssystemer for varme/ventilasjon. I tillegg ble også eksisterende arealer på steder som ikke direkte tilhører hovedprosjektet utbedret og kvalitetssikret. Hotellets banketthall kalles Kepler hall og er blitt rensket ned til teknisk anlegg og grunnoverflater. Deretter er det blitt lagt ny teppeflis i hele arealet, ny systemhimling, akustikkplater i hele lokalet, stålarbeid for nye opphengspunkter til høyttalere/bannere/mm, ny innfelt tv-skjerm på ca. 25kvm, samt fôret ut vegger for plass til integrert LED-belysning. Nye etasjer med møterom og hotellrom er blitt strippet ned til grunnflater for så ny planløsning m/tilhørende arbeider.

Hotellet har vært i full drift under hele renoveringsperioden og vi har derfor hatt som førsteprioritet å jobbe «usynlig» og slik sjenere verken ansatte eller gjester unødig.

 • Produkttype:

  Renovering hotellrom, banketthall og møterom
 • Tidsrom:

  April 2019 – nov 2020
 • Kunde:

  Olav Thon Gruppen

 • Omsetning:

  Ca. 146 millioner
 • Størrelse:

  12 900 kvm
 • Mer info:

NP Bygg har som målsetning at kundens krav og behov alltid får høyeste prioritet. Dette er forankret i vår visjon om at hver kunde skal bli en «flergangskunde», og i tillegg generere minst en ny kunde. NP Bygg har derfor vedtatt i sin politikk at vi skal ivareta våre kundehenvendelser på en effektiv, profesjonell, og etterrettelig måte.

Samtidig skal vi vise stor tilpasningsdyktighet og fleksibilitet i møte med kundenes tjenestebehov. I tillegg til gode relasjoner til våre kunder skal NP Bygg være ledende innen kvalitetssikring innenfor alle deler av organisasjonen. Vi i NP Bygg vet at ovennevnte kundefokus er en av hovedårsakene til at vi, fra etableringen av selskapet på 1980-tallet og frem til i dag, har hatt et nært og tett samarbeid med flere renommerte selskaper, deriblant Olav Thon Gruppen, som er vår største bedriftskunde.

NP Bygg er et mellomstort entreprenørselskap i Oslo og omegn som utfører alle typer entrepriseoppdrag innen bygg, som total- eller hovedentreprenør. NP Bygg har i det siste tiåret utført en rekke entrepriseprosjekter mot offentlige byggherrer, og har løpende rammeavtaler med flere av disse.

Kontakt oss

Send mail

Ring oss

Har du spørsmål eller ønsker å komme i kontakt med oss for en nærmere prat rundt et eventuelt prosjekt?

Adresse til NP Bygg AS:

Besøksadresse: Tvetenveien 11
Postadresse: PB 6094 Etterstad, 0601 Oslo
Sentralbord: (+47) 23 20 71 00