Omsorgsbygg Oslo KF (OBY – Rammeavtale for bygningsmessige arbeider)

Omsorgsbygg er en av landets største eiendomsforvaltere og drifter over 900.000 kvadratmeter fordelt på over 650 eiendommer. Bygningsmassen består i hovedsak av barnehager, sykehjem, barnevern/psykiatri og lignende omsorgsinstitusjoner. Vårt arbeid går i hovedsak ut på enøk-tiltak med vindusutskifting, etterisolering, nye fasader, nye postkjøkken, brannoppgraderende tiltak, nye himlinger i korridor, handikaptilpasning av barnehager osv.

Bygningsarbeidene utføres nesten utelukkende på institusjoner i drift der hensynet til brukere og god kommunikasjon er spesielt viktig.

 • Produkttype:
  Institusjoner
   
 • Tidsrom:

  2014 – 2020

 • Kunde:

  Omsorgsbygg Oslo KF

 • Omsetning:

  Estimert til 25 millioner

 • Størrelse:

  Oppgis ikke

 • Mer info:

NP Bygg har som målsetning at kundens krav og behov alltid får høyeste prioritet. Dette er forankret i vår visjon om at hver kunde skal bli en «flergangskunde», og i tillegg generere minst en ny kunde. NP Bygg har derfor vedtatt i sin politikk at vi skal ivareta våre kundehenvendelser på en effektiv, profesjonell, og etterrettelig måte.

Samtidig skal vi vise stor tilpasningsdyktighet og fleksibilitet i møte med kundenes tjenestebehov. I tillegg til gode relasjoner til våre kunder skal NP Bygg være ledende innen kvalitetssikring innenfor alle deler av organisasjonen. Vi i NP Bygg vet at ovennevnte kundefokus er en av hovedårsakene til at vi, fra etableringen av selskapet på 1980-tallet og frem til i dag, har hatt et nært og tett samarbeid med flere renommerte selskaper, deriblant Olav Thon Gruppen, som er vår største bedriftskunde.

NP Bygg er et mellomstort entreprenørselskap i Oslo og omegn som utfører alle typer entrepriseoppdrag innen bygg, som total- eller hovedentreprenør. NP Bygg har i det siste tiåret utført en rekke entrepriseprosjekter mot offentlige byggherrer, og har løpende rammeavtaler med flere av disse.

Kontakt oss

Send mail

Ring oss

Har du spørsmål eller ønsker å komme i kontakt med oss for en nærmere prat rundt et eventuelt prosjekt?

Adresse til NP Bygg AS:

Besøksadresse: Tvetenveien 11
Postadresse: PB 6094 Etterstad, 0601 Oslo
Sentralbord: (+47) 23 20 71 00