Power Lillehammer

I 2020 fikk NP Bygg AS oppdrag med å rehabilitere et gammelt industribygg i Lillehammer til en ny Power butikk.
 
Bygget var et råbygg som tidligere har vært brukt til industri. Mye av industripreget ble bevart mens det samtidig ble modernisert for å tilfredsstille leietakers krav.
Oppdraget innebar å rehabilitere overflater, komplett nytt teknisk anlegg, samt en del utvendige arbeider for å tilfredsstille dagens standard og krav fra kommunen. Nytt teknisk rom har blitt etablert på kaldtloft. I tillegg til rehabilitering for ny butikk ble det også gjort sprinkling + tilhørende arbeid i eksisterende utleide lokaler.
 
Prosjektet sto ferdig og klart til bruk for Power sin åpningsdag 24.september 2020.
 

 • Produkttype:

  Kontor og Næring

 • Tidsrom:
  jan 2020 – sep 2020
 • Kunde:
  Olav Thon Gruppen/Power
 • Omsetning:
  ca. 43 500 000
 • Størrelse:
  12 100 kvm (hvorav 2 350 kvm er Power butikk) + 5600 kvm utomhusareal

NP Bygg har som målsetning at kundens krav og behov alltid får høyeste prioritet. Dette er forankret i vår visjon om at hver kunde skal bli en «flergangskunde», og i tillegg generere minst en ny kunde. NP Bygg har derfor vedtatt i sin politikk at vi skal ivareta våre kundehenvendelser på en effektiv, profesjonell, og etterrettelig måte.

Samtidig skal vi vise stor tilpasningsdyktighet og fleksibilitet i møte med kundenes tjenestebehov. I tillegg til gode relasjoner til våre kunder skal NP Bygg være ledende innen kvalitetssikring innenfor alle deler av organisasjonen. Vi i NP Bygg vet at ovennevnte kundefokus er en av hovedårsakene til at vi, fra etableringen av selskapet på 1980-tallet og frem til i dag, har hatt et nært og tett samarbeid med flere renommerte selskaper, deriblant Olav Thon Gruppen, som er vår største bedriftskunde.

NP Bygg er et mellomstort entreprenørselskap i Oslo og omegn som utfører alle typer entrepriseoppdrag innen bygg, som total- eller hovedentreprenør. NP Bygg har i det siste tiåret utført en rekke entrepriseprosjekter mot offentlige byggherrer, og har løpende rammeavtaler med flere av disse.

Kontakt oss

Send mail

Ring oss

Har du spørsmål eller ønsker å komme i kontakt med oss for en nærmere prat rundt et eventuelt prosjekt?

Adresse til NP Bygg AS:

Besøksadresse: Tvetenveien 11
Postadresse: PB 6094 Etterstad, 0601 Oslo
Sentralbord: (+47) 23 20 71 00