Sogn Studentby

Sogn studentby holder til på Ullevål og tilbyr boliger til single, par og familier som er studenter. For Studentsamskipnaden i Oslo hadde vi i oppdrag å renovere blokkene innvendig. SIO ønsker å gjøre studiehverdagen mer effektiv og stimulerende, og sørge for at studentene trives i hverdagen. Med dette tilbyr de også boliger, blant annet ved Sogn Studentby.

Utgangspunktet for prosjektet var en blokk fra år 1950, på fem plan med fem oppganger. Første til tredje etasje besto av 145 studenthybler med 24 kjøkken og 27 bad. Vårt arbeid gikk ut på å renovere innvendig, rive bærevegger og gjøre plass til nye bad og større kjøkken. 118 hybler fikk nye garderobeskap, 54 bad ble flislagt og alle kjøkken ble større. Vi har satt inn ny balansert ventilasjon og alt teknisk er lagt opp på nytt. Fellesarealer er også blitt renovert og det er bygd nye boder til hver hybel.

Største utfordringen har vært byggetiden og få avklaring raskt nok etter uforutsette ting som oppstår. Det har vært god dialog og et god samarbeid med byggherre og rådgivere.

 • Produkttype:

  Innvendig Renovering

 • Tidsrom:

  Desember 2015 – juni 2016

 • Kunde:

  Studentsamskipnaden i Oslo

 • Omsetning:

  Ca. 47 millioner

 • Størrelse:

  3500 m2

 • Mer info:

NP Bygg har som målsetning at kundens krav og behov alltid får høyeste prioritet. Dette er forankret i vår visjon om at hver kunde skal bli en «flergangskunde», og i tillegg generere minst en ny kunde. NP Bygg har derfor vedtatt i sin politikk at vi skal ivareta våre kundehenvendelser på en effektiv, profesjonell, og etterrettelig måte.

Samtidig skal vi vise stor tilpasningsdyktighet og fleksibilitet i møte med kundenes tjenestebehov. I tillegg til gode relasjoner til våre kunder skal NP Bygg være ledende innen kvalitetssikring innenfor alle deler av organisasjonen. Vi i NP Bygg vet at ovennevnte kundefokus er en av hovedårsakene til at vi, fra etableringen av selskapet på 1980-tallet og frem til i dag, har hatt et nært og tett samarbeid med flere renommerte selskaper, deriblant Olav Thon Gruppen, som er vår største bedriftskunde.

NP Bygg er et mellomstort entreprenørselskap i Oslo og omegn som utfører alle typer entrepriseoppdrag innen bygg, som total- eller hovedentreprenør. NP Bygg har i det siste tiåret utført en rekke entrepriseprosjekter mot offentlige byggherrer, og har løpende rammeavtaler med flere av disse.

Kontakt oss

Send mail

Ring oss

Har du spørsmål eller ønsker å komme i kontakt med oss for en nærmere prat rundt et eventuelt prosjekt?

Adresse til NP Bygg AS:

Besøksadresse: Tvetenveien 11
Postadresse: PB 6094 Etterstad, 0601 Oslo
Sentralbord: (+47) 23 20 71 00