Sæteren gård

Sæteren gård er barnas eget tursted i Bærumsmarka, tilrettelagt for at barn og unge skal få gode opplevelser gjennom et morsomt, aktivt og trygt friluftsliv. Stedet eies og drives av DNT Oslo og Omegn og Barnas Turlag, og ligger praktfullt til i Bærumsmarka, ca. 2 km fra Øverland.

Den Norske Turistforening Oslo og Omegn kjøpte Sæteren Gård av Statsbygg i februar 2000 for 3 millioner kroner. Eiendommen, med 120 mål utmark og 60 mål innmark, besto i år 2000 av hovedhus, låve, stabbur, stall, garasje og seks koier. NP Bygg har utført bygging og oppgradering av låven.

Høsten 2014 fikk NP Bygg i oppdrag å bygge ny låve for DNT (finansiert av Olav Thon), slik at de kunne utvide aktivitetstilbudet samt disponere lokaler for kurs og konferanser. På gården brukte vi plasstøpt betong i kjelleretasjens gulv og vegger, og plasstøpt dekke over kjeller. Fra ferdig dekke ble bygget levert i elementer.

Låven er moderne innredet med alle fasiliteter. Det ble installert storkjøkken for drift av kafevirksomhet, samt servering til kurs og konferanser. Da gården ligger 2 km fra asfaltert hovedvei hadde vi noen utfordringer med byggeplasslogistikk og leveranse. Utenom dette var det få hindringer. Gården ble offisielt åpnet av Olav Thon den 20. September 2015.

 • Produkttype:

  Nybygg

 • Tidsrom:

  Mai 2014 – mai 2015

 • Kunde:

  Olav Thon gruppen

 • Omsetning:

  Ca. 6,3 millioner

 • Størrelse:

  Ikke oppgitt

NP Bygg har som målsetning at kundens krav og behov alltid får høyeste prioritet. Dette er forankret i vår visjon om at hver kunde skal bli en «flergangskunde», og i tillegg generere minst en ny kunde. NP Bygg har derfor vedtatt i sin politikk at vi skal ivareta våre kundehenvendelser på en effektiv, profesjonell, og etterrettelig måte.

Samtidig skal vi vise stor tilpasningsdyktighet og fleksibilitet i møte med kundenes tjenestebehov. I tillegg til gode relasjoner til våre kunder skal NP Bygg være ledende innen kvalitetssikring innenfor alle deler av organisasjonen. Vi i NP Bygg vet at ovennevnte kundefokus er en av hovedårsakene til at vi, fra etableringen av selskapet på 1980-tallet og frem til i dag, har hatt et nært og tett samarbeid med flere renommerte selskaper, deriblant Olav Thon Gruppen, som er vår største bedriftskunde.

NP Bygg er et mellomstort entreprenørselskap i Oslo og omegn som utfører alle typer entrepriseoppdrag innen bygg, som total- eller hovedentreprenør. NP Bygg har i det siste tiåret utført en rekke entrepriseprosjekter mot offentlige byggherrer, og har løpende rammeavtaler med flere av disse.

Kontakt oss

Send mail

Ring oss

Har du spørsmål eller ønsker å komme i kontakt med oss for en nærmere prat rundt et eventuelt prosjekt?

Adresse til NP Bygg AS:

Besøksadresse: Tvetenveien 11
Postadresse: PB 6094 Etterstad, 0601 Oslo
Sentralbord: (+47) 23 20 71 00