Hausmannsgate 33

NP Bygg AS har hatt gleden av å renovere og bygge om begge gårdene med adresse Mariboes Gate 19. (arbeidsadresse: Hausmannsgate 33), som opprinnelig er to separate bygninger.

Opprinnelige tegninger viser at teglbygningen mot gaten antagelig er oppført så tidlig som i 1862. Den består av 4 etasjer og loft. Fasaden mot Mariboes Gate og bakgården har dekorative bånd samt utpregede omramninger på vinduene med sålebenker i granitt. Den andre bygningen som er tverrstilt i bakgården nevnes første gang på et situasjonskart i 1895. Også her er fasadene i tegl, og bygningen består av 3 etasjer og loft. Den er litt mer sparsomt utformet, men for det meste i original utførelse.

Arbeidet som NP Bygg AS har utført, er å tilpasse og slå sammen disse to bygningene med nytt trappeløp i bakgården. Byantikvaren satte strenge føringer for hva vi kunne gjøre med fasadene, og dette har vi løst ved å oppføre et trappeløp med heis i midten, mellom bygningene. Vi måtte da fjerne noe av bygningen mot gaten og bygge om bæresystemet mot trappeløpet. Dette gav plass til trappeløp og heis fra kjeller til loft. Vi har totalrenovert bygningene og bygd opp 14 stk. moderne leiligheter. Bygningen er utformet slik at den tilfredsstiller alle aspekter ved universell utforming. Dette er synlig fra bakgård til loft med adkomst og tilrettelegging. Vi har i tillegg gjort om hele bakgården ved å legge brostein med noen grønne lunger. Hele bygningen står frem i dag med en frisk fasade som er renovert og tatt vare på i opprinnelig utførelse. Mot Mariboes Gate har vi i 1. ETG. tatt vare på og pusset opp de originale stålvinduene. Det samme har vi gjort i bakgården, samt komplettert med 4 stk. nyproduserte stålvinduer som er kopier av de originale, da disse var borte.

Alle vinduer av treverk er skiftet ut med lik farge som vi mener var på de originale vinduene.

 • Produkttype:

  Renovering og ombygging

 • Tidsrom:

  Juli 2016 – juli 2017

 • Kunde:

  Olav Thon Gruppen

 • Omsetning:

  31.000.000,-

 • Størrelse:

  1200 m2

NP Bygg har som målsetning at kundens krav og behov alltid får høyeste prioritet. Dette er forankret i vår visjon om at hver kunde skal bli en «flergangskunde», og i tillegg generere minst en ny kunde. NP Bygg har derfor vedtatt i sin politikk at vi skal ivareta våre kundehenvendelser på en effektiv, profesjonell, og etterrettelig måte.

Samtidig skal vi vise stor tilpasningsdyktighet og fleksibilitet i møte med kundenes tjenestebehov. I tillegg til gode relasjoner til våre kunder skal NP Bygg være ledende innen kvalitetssikring innenfor alle deler av organisasjonen. Vi i NP Bygg vet at ovennevnte kundefokus er en av hovedårsakene til at vi, fra etableringen av selskapet på 1980-tallet og frem til i dag, har hatt et nært og tett samarbeid med flere renommerte selskaper, deriblant Olav Thon Gruppen, som er vår største bedriftskunde.

NP Bygg er et mellomstort entreprenørselskap i Oslo og omegn som utfører alle typer entrepriseoppdrag innen bygg, som total- eller hovedentreprenør. NP Bygg har i det siste tiåret utført en rekke entrepriseprosjekter mot offentlige byggherrer, og har løpende rammeavtaler med flere av disse.

Kontakt oss

Send mail

Ring oss

Har du spørsmål eller ønsker å komme i kontakt med oss for en nærmere prat rundt et eventuelt prosjekt?

Adresse til NP Bygg AS:

Besøksadresse: Tvetenveien 11
Postadresse: PB 6094 Etterstad, 0601 Oslo
Sentralbord: (+47) 23 20 71 00