Elixia Lambertseter

For OBOS Forretningsbygg skulle NP Bygg rehabilitere deler av gamle Lambertseter Senter sør, som totalentreprise. Dette besto i å gjøre plass til nye forretninger og et nytt treningssenter for Elixia. Lambertseter Senter var Norges andre kjøpesenter i 1957 og besto i senere tid av to avlange bygg med en handlegate imellom. Byggene har i ettertid blitt sammenkoplet med et glasstak over handlegaten.

Det nye treningssenteret fikk plass i mesteparten av bygningen og under glasstaket. NP Bygg skulle fjerne alle innvendige lette konstruksjoner og sanere overflater for asbest. For å lage plass til treningssenterets ventilasjonsanlegg måtte det utføres gravearbeid mellom de to byggene og sprenges fjell inne under glasstaket. Glassgavlene måtte derfor demonteres for at dette skulle la seg gjøre. Det ble også gjort en betydelig jobb med nye utsparinger for trapper og forsterkning av betongsøyler, med karbonforsterket dekke og bjelker.

Alle utvendige forretningsvinduer i teak ble byttet til aluminiumsfelter iht. forskriftskrav. Men for at bygget skulle beholde det samme uttrykket ble det montert treverk utenpå elementene, samt et svart glass i bunnen. Resten av fasadene ble enten utvendig isolert og pusset, eller isolert fra innsiden. Taket ble tekket om og ny solavskjerming montert over glasstaket. Det ble også forsterket for ny kjølemaskin til treningssenteret.

Treningssenteret ønsket, som de fleste av våre kunder, størst mulig himlingshøyde. I et gammelt bygg fra 1950-tallet var dette mangelvare. Derfor improviserte vi og festet tynne trelekter direkte på betongen, hvoretter 20 millimeter sorte systemhimlingsplater ble skrudd direkte i disse. Kunden var, som vi håpet på, veldig fornøyd med resultatet.

Prosjektet besto også i innvendige arbeider for forretninger som skulle inn i bygget.

 • Produkttype:

  Rehabilitering

 • Tidsrom:

  Mai 2012 – april 2013

 • Kunde:

  Obos Forretningsbygg

 • Omsetning:

  Ca. 73 millioner

 • Størrelse:

  Ikke oppgitt

 • Mer info:

NP Bygg har som målsetning at kundens krav og behov alltid får høyeste prioritet. Dette er forankret i vår visjon om at hver kunde skal bli en «flergangskunde», og i tillegg generere minst en ny kunde. NP Bygg har derfor vedtatt i sin politikk at vi skal ivareta våre kundehenvendelser på en effektiv, profesjonell, og etterrettelig måte.

Samtidig skal vi vise stor tilpasningsdyktighet og fleksibilitet i møte med kundenes tjenestebehov. I tillegg til gode relasjoner til våre kunder skal NP Bygg være ledende innen kvalitetssikring innenfor alle deler av organisasjonen. Vi i NP Bygg vet at ovennevnte kundefokus er en av hovedårsakene til at vi, fra etableringen av selskapet på 1980-tallet og frem til i dag, har hatt et nært og tett samarbeid med flere renommerte selskaper, deriblant Olav Thon Gruppen, som er vår største bedriftskunde.

NP Bygg er et mellomstort entreprenørselskap i Oslo og omegn som utfører alle typer entrepriseoppdrag innen bygg, som total- eller hovedentreprenør. NP Bygg har i det siste tiåret utført en rekke entrepriseprosjekter mot offentlige byggherrer, og har løpende rammeavtaler med flere av disse.

Kontakt oss

Send mail

Ring oss

Har du spørsmål eller ønsker å komme i kontakt med oss for en nærmere prat rundt et eventuelt prosjekt?

Adresse til NP Bygg AS:

Besøksadresse: Tvetenveien 11
Postadresse: PB 6094 Etterstad, 0601 Oslo
Sentralbord: (+47) 23 20 71 00