UIO – Universitet i Oslo

I en periode på 4 år har NP Bygg hatt en løpende rammeavtale for bygningsmessige arbeider for Universitetet i Oslo. UIO drifter bygningsmassen på universitetsområdet på Blindern, Tøyen Hovedgård i Botanisk hage, Universitetsbygget i Karl Johans gate, samt omkringliggende bygg i sentrumsområdet.

Arbeidet har bestått av mindre servicejobber til større prosjekter/ombygninger. Blant annet har vi etablert publikumstoaletter på Tøyen Hovedgård, bygd «rentroms-laboratorium» for produksjon av finelektronikk til bruk på CERN og ombygget gammelt bibliotek til 3stk forelesningssaler.

Dette har vært et spennende arbeid da store deler av området er forskriftsfredet bygningsmasse. Vi har vært nødt til å finne løsninger som ivaretar hensynet til verneverdighet og brukervennlighet. Parallelt med arbeidet har tilstøtende lokaler vært i normal drift noe som har medført at vi må ta spesielle hensyn for å begrense støv og støyspredning.

 • Produkttype:

  Institusjoner/verneverdige bygg

 • Tidsrom:

  2011 –2015

 • Kunde:

  Universitetet i Oslo

 • Omsetning:

  Ca. 2,2 millioner

 • Størrelse:

  Ikke oppgitt

NP Bygg har som målsetning at kundens krav og behov alltid får høyeste prioritet. Dette er forankret i vår visjon om at hver kunde skal bli en «flergangskunde», og i tillegg generere minst en ny kunde. NP Bygg har derfor vedtatt i sin politikk at vi skal ivareta våre kundehenvendelser på en effektiv, profesjonell, og etterrettelig måte.

Samtidig skal vi vise stor tilpasningsdyktighet og fleksibilitet i møte med kundenes tjenestebehov. I tillegg til gode relasjoner til våre kunder skal NP Bygg være ledende innen kvalitetssikring innenfor alle deler av organisasjonen. Vi i NP Bygg vet at ovennevnte kundefokus er en av hovedårsakene til at vi, fra etableringen av selskapet på 1980-tallet og frem til i dag, har hatt et nært og tett samarbeid med flere renommerte selskaper, deriblant Olav Thon Gruppen, som er vår største bedriftskunde.

NP Bygg er et mellomstort entreprenørselskap i Oslo og omegn som utfører alle typer entrepriseoppdrag innen bygg, som total- eller hovedentreprenør. NP Bygg har i det siste tiåret utført en rekke entrepriseprosjekter mot offentlige byggherrer, og har løpende rammeavtaler med flere av disse.

Kontakt oss

Send mail

Ring oss

Har du spørsmål eller ønsker å komme i kontakt med oss for en nærmere prat rundt et eventuelt prosjekt?

Adresse til NP Bygg AS:

Besøksadresse: Tvetenveien 11
Postadresse: PB 6094 Etterstad, 0601 Oslo
Sentralbord: (+47) 23 20 71 00