Omsorgsbygg Oslo KF (OBY – Rammeavtale for bygningsmessige arbeider)

 • OBY01

 • OBY02

 • OBY03

 • OBY04

 • OBY05

 • OBY06

Omsorgsbygg Oslo KF (OBY – Rammeavtale for bygningsmessige arbeider)

Omsorgsbygg er en av landets største eiendomsforvaltere og drifter over 900.000 kvadratmeter fordelt på over 650 eiendommer. Bygningsmassen består i hovedsak av barnehager, sykehjem, barnevern/psykiatri og lignende omsorgsinstitusjoner. Vårt arbeid går i hovedsak ut på enøk-tiltak med vindusutskifting, etterisolering, nye fasader, nye postkjøkken, brannoppgraderende tiltak, nye himlinger i korridor, handikaptilpasning av barnehager osv.

Bygningsarbeidene utføres nesten utelukkende på institusjoner i drift der hensynet til brukere og god kommunikasjon er spesielt viktig.

 • Produkttype:

  Institusjoner
   
 • Tidsrom:

  2014 – 2020

 • Kunde:

  Omsorgsbygg Oslo KF

 • Omsetning:

  Estimert til 25 millioner

 • Størrelse:

  Oppgis ikke

 • Mer info:

 • Mer info:

UIO – Universitet i Oslo

 • UIO1

 • UIO3

 • UIO2

 • UIO4

 • UIO5

 • UIO6

UIO – Universitet i Oslo

I en periode på 4 år har NP Bygg hatt en løpende rammeavtale for bygningsmessige arbeider for Universitetet i Oslo. UIO drifter bygningsmassen på universitetsområdet på Blindern, Tøyen Hovedgård i Botanisk hage, Universitetsbygget i Karl Johans gate, samt omkringliggende bygg i sentrumsområdet.

Arbeidet har bestått av mindre servicejobber til større prosjekter/ombygninger. Blant annet har vi etablert publikumstoaletter på Tøyen Hovedgård, bygd «rentroms-laboratorium» for produksjon av finelektronikk til bruk på CERN og ombygget gammelt bibliotek til 3stk forelesningssaler.

Dette har vært et spennende arbeid da store deler av området er forskriftsfredet bygningsmasse. Vi har vært nødt til å finne løsninger som ivaretar hensynet til verneverdighet og brukervennlighet. Parallelt med arbeidet har tilstøtende lokaler vært i normal drift noe som har medført at vi må ta spesielle hensyn for å begrense støv og støyspredning.

 • Produkttype:

  Institusjoner/verneverdige bygg

 • Tidsrom:

  2011 –2015

 • Kunde:

  Universitetet i Oslo

 • Omsetning:

  Ca. 2,2 millioner

 • Størrelse:

  Ikke oppgitt

 • Mer info:

Ammerudklubben – Ammerudhellinga 47

 • Ammerudhellinga01

 • Ammerudhellinga02

 • Ammerudhellinga03

 • Ammerudhellinga04

 • Ammerudhellinga05

Ammerudklubben – Ammerudhellinga 47

Like bortenfor Grorud T-bane finner vi Ammerudklubben. De tilbyr et aktivitetstilbud for barn og unge, fra 8-18 år. I september 2016 fikk NP Bygg i oppdrag å rehabilitere hele fasaden, i regi av Omsorgsbygg Oslo Kommune.

Det ble fjernet maling fra alle murfasadene og reparert mindre sprekker og skader i lecamuren. Overdekninger over vinduer i under etasjen ble byttet ut og det ble ny STO-puss på hele fasaden, med både grunn- og sluttpuss. Vi fullførte med noe mindre malerarbeid av panel i himlinger og vindskier.

Det var et godt samarbeid med alle parter i prosjektet og ingen store overraskelser.

 • Produkttype:

  Fasaderehabilitering

 • Tidsrom:

  September 2016 – oktober 2016

 • Kunde:

  Omsorgsbygg Oslo Kommune

 • Omsetning:

  Ca. 1,3 millioner

 • Størrelse:

  750 m2

 • Mer info:

NP Bygg har som målsetning at kundens krav og behov alltid får høyeste prioritet. Dette er forankret i vår visjon om at hver kunde skal bli en «flergangskunde», og i tillegg generere minst en ny kunde. NP Bygg har derfor vedtatt i sin politikk at vi skal ivareta våre kundehenvendelser på en effektiv, profesjonell, og etterrettelig måte.

Samtidig skal vi vise stor tilpasningsdyktighet og fleksibilitet i møte med kundenes tjenestebehov. I tillegg til gode relasjoner til våre kunder skal NP Bygg være ledende innen kvalitetssikring innenfor alle deler av organisasjonen. Vi i NP Bygg vet at ovennevnte kundefokus er en av hovedårsakene til at vi, fra etableringen av selskapet på 1980-tallet og frem til i dag, har hatt et nært og tett samarbeid med flere renommerte selskaper, deriblant Olav Thon Gruppen, som er vår største bedriftskunde.

NP Bygg er et mellomstort entreprenørselskap i Oslo og omegn som utfører alle typer entrepriseoppdrag innen bygg, som total- eller hovedentreprenør. NP Bygg har i det siste tiåret utført en rekke entrepriseprosjekter mot offentlige byggherrer, og har løpende rammeavtaler med flere av disse.

Kontakt oss

Send mail

Ring oss

Har du spørsmål eller ønsker å komme i kontakt med oss for en nærmere prat rundt et eventuelt prosjekt?

Adresse til NP Bygg AS:

Besøksadresse: Tvetenveien 11
Postadresse: PB 6094 Etterstad, 0601 Oslo
Sentralbord: (+47) 23 20 71 00