Sogn studentby

SognStudentby1

Sogn Studentby

Sogn studentby holder til på Ullevål og tilbyr boliger til single, par og familier som er studenter. For Studentsamskipnaden i Oslo hadde vi i oppdrag å renovere blokkene innvendig. SIO ønsker å gjøre studiehverdagen mer effektiv og stimulerende, og sørge for at studentene trives i hverdagen. Med dette tilbyr de også boliger, blant annet ved Sogn Studentby.

Utgangspunktet for prosjektet var en blokk fra år 1950, på fem plan med fem oppganger. Første til tredje etasje besto av 145 studenthybler med 24 kjøkken og 27 bad. Vårt arbeid gikk ut på å renovere innvendig, rive bærevegger og gjøre plass til nye bad og større kjøkken. 118 hybler fikk nye garderobeskap, 54 bad ble flislagt og alle kjøkken ble større. Vi har satt inn ny balansert ventilasjon og alt teknisk er lagt opp på nytt. Fellesarealer er også blitt renovert og det er bygd nye boder til hver hybel.

Største utfordringen har vært byggetiden og få avklaring raskt nok etter uforutsette ting som oppstår. Det har vært god dialog og et god samarbeid med byggherre og rådgivere.

 • Produkttype:

  Innvendig Renovering

 • Tidsrom:

  Desember 2015 – juni 2016

 • Kunde:

  Studentsamskipnaden i Oslo

 • Omsetning:

  Ca. 47 millioner

 • Størrelse:

  3500 m2

 • Mer info:

Osterhaus’ gate 11

Osterhaugsgate01

Osterhaus’ gate 11

Osterhaus’ gate ligger i bydel St. Hanshaugen, sentralt i Oslo. Med gåavstand til sentrum finnes det mange fasiliteter og møteplasser knyttet til området. Tidlig i 2016 fikk NP Bygg i oppdrag å total rehabilitere Osterhaus` gate 11, slik at det ble plass til flere beboere.

I desember 2016 sto det klart 12 nye leiligheter og ett næringslokale. Bygget ble strippet helt ned innvendig og bygd opp igjen med nye planløsninger. I tillegg til dette ble fasader og bakgården også oppgradert.

 • Produkttype:

  Totalrehabilitering

 • Tidsrom:

  Februar 2016 – desember 2016

 • Kunde:

  Olav Thon Gruppen

 • Omsetning:

  Ca. 30 millioner

 • Størrelse:

  12 leiligheter og ett næringslokale

 • Mer info:

  Oppgis ikke

Bjerregaardsgate 21

Npbygg-Bjerregaardsgt-21-01

Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus – Bjerregaards gate 21

Bjerregaardsgate 21 ble oppført i 1962 som et elevinternat i 13 etasjer for Statens sykepleierskole. Huset ble tegnet av arkitekt Sofus Hougen. SIO har i mange år brukt det som hybelhus for studenter.

I 2017 fikk NP BYGG AS i oppdrag å oppgradere studentboligene i Bjerregaards gate 21 til dagens standard mht. planløsninger materialbruk og tekniske anlegg. Utførelsen er gjennomført som en totalentreprise.

 • Produkttype:

  Studentboliger

 • Tidsrom:

  Juli 2017 – januar 2019

 • Kunde:

  Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SIO)

 • Omsetning:

  146 mnok eks. mva

 • Størrelse:

  6000 M2 BRA

 • Mer info:

Grønlandsleiret 27

Gronnlandsleiret27-Rehab-021

Grønlandsleiret 27, rehabilitering bygård

For Olav Thon Gruppen har vi i Grønlandsleiret 27 rehabilitert 8 etasjer inkl. kjeller, samt bygget på en ny 9 etasje. Bygården er gjort om fra kontorlokaler til 35 nye leiligheter fordelt på 8 etasjer. Hele bygget ble strippet ned til betong vegger/gulver og innredet på nytt.

 

Med i rehabilitering og påbygg av ny etasje i Oslo ble det utført:

 • Disse 35 leilighetene består av åpen stue kjøkken løsning med soverom, bad ,gang  og bod.
 • Fordelt på etasjene er det 12 stk. 2 roms , 14 stk. 3 roms , 8 stk. 4 roms og 1 stk. 5 roms leiligheter.
 • Leilighetene har malte vegger med vinylstrips på gulv.
 • Badene har fliselagte vegger og gulv.
 • Alle gulv har nå fått vannbåren varme med trinnlydsdemping som varmes opp av sentralfyr koblet til fjernvarme i kjelleren.
 • Varmesentralen i kjelleren er oppgradert for å forsyne de 35 nye leilighetene.
 • Fasaden er etterisolert med 200 mm isolasjon og har fått ny puss og fasadeplater.
 • Alle vinduer er byttet.
 • I 9 etg. et det nytt ventilasjonsrom som forsyner alle leiligheter med balansert ventilasjon.
 • Det elektriske anlegget har fått oppgradert hoved-tavle i kjeller med ny fordeling til alle etasjer.
 • Ny heis er installert fra kjeller til 9etg og trappeheis for rullestoltilpassing fra parkeringskjeller.
 • Ny heis er installert fra kjeller til 9etg og trappeheis for rullestoltilpassing fra parkeringskjeller.
 • I kjelleren er det ny stor sykkelparkering, bod-areal til samtlige leiligheter og parkering.
 • Leiligheter i 8 og 9 etg har egen terrasse mot bakgård og Grønlandsleiret med rekkverk av spiler og glass.
 • Leiligheter mot bakgård her egen Balkong i 2-7etg. Det er etablert en ny stort takterrasse i bakgården over et eksisterende bryggeri for resterende beboere.
 • Her er det innredet med bordtennisbord, sittekrakker og beplantning.
 • Fellesarealer har fått malte vegger og nytt belegg på gulver, hoved trapp er av eksisterende terrasso og har fått nytt rekkverk og håndløpere.
 • Ny rømningstrapp i stål er installert.

Det har vært et utfordrende prosjekt med trafikkerte  gater og naboer som man må ta hensyn til, men takket være gode samarbeidspartnere og en fleksibel byggherre har dette gått veldig fint.

 • Produkttype:

  Renovering

 • Tidsrom:

  Desember 2017 – Mars 2019

 • Kunde:

  Olav Thon Gruppen

 • Omsetning:

  75.000.000,-

 • Størrelse:

  4.200 m2

 • Mer info:

Møllesvingen 9B

 • Mllesvingen2

 • Mllesvingen3

 • Mllesvingen4

 • Mllesvingen1

Funkis enebolig

I Møllesvingen på Ullevål sto NP Bygg for oppføringen av en funkis enebolig for privat byggherre.

Dette inkluderte oppføring av ny enebolig m/ garasje i tilknytning til eksisterende enebolig på samme eiendom. Boligen ble bygd med flatt tak i 3 etasjer, inkludert kjeller, og garasjen ble prosjektert med direkte inn/utkjøring i 1.etasje.

Vi brukte støpt plate på mark, grunnmur utført i Jackon-system med støpte vegger og bygget blir levert i precut fra leverandør. Tradisjonell bindingsverkkonstruksjon med kompakttak.

 • Produkttype:

  Bolig
   
 • Tidsrom:

  Høst 2015 – April 2016

 • Kunde:

  Privat byggherre

 • Omsetning:

  Ca. 2,1 millioner

 • Størrelse:

  250 m2

 • Mer info:

  Ikke oppgitt

Skippergata 30–32

 • Skippergata30-01

 • Skippergata30-02

 • Skippergata30-03

 • Skippergata30-04

 • Skippergata30-05

 • Skippergata30-06

 • Skippergata30-07

 • Skippergata30-08

 • Skippergata30-09

 • Skippergata30-10

 • Skippergata30-11

 • Skippergata30-12

Skippergata 30–32

Ombygging av 2 stk 1890-gårder i Skippergata 30–32 til 16 leiligheter og 4 næringslokaler. Gårdene var tidligere brukt til næring, og ble ribbet totalt innvendig for å tilpasses ny planløsning. Arbeidene omfattet blant annet; takomlegging, fasaderehabilitering, oppgradering av bakgård, større inngrep i bærekonstruksjoner, etablering av 3 nye heiser og nytt trapperom.
 • Produkttype:

 • Tidsrom:

  August 2013 – september 2014
 • Entrepriseform:

  Totalentreprise
 • Kunde:

  Olav Thon Gruppen

NP Bygg har som målsetning at kundens krav og behov alltid får høyeste prioritet. Dette er forankret i vår visjon om at hver kunde skal bli en «flergangskunde», og i tillegg generere minst en ny kunde. NP Bygg har derfor vedtatt i sin politikk at vi skal ivareta våre kundehenvendelser på en effektiv, profesjonell, og etterrettelig måte.

Samtidig skal vi vise stor tilpasningsdyktighet og fleksibilitet i møte med kundenes tjenestebehov. I tillegg til gode relasjoner til våre kunder skal NP Bygg være ledende innen kvalitetssikring innenfor alle deler av organisasjonen. Vi i NP Bygg vet at ovennevnte kundefokus er en av hovedårsakene til at vi, fra etableringen av selskapet på 1980-tallet og frem til i dag, har hatt et nært og tett samarbeid med flere renommerte selskaper, deriblant Olav Thon Gruppen, som er vår største bedriftskunde.

NP Bygg er et mellomstort entreprenørselskap i Oslo og omegn som utfører alle typer entrepriseoppdrag innen bygg, som total- eller hovedentreprenør. NP Bygg har i det siste tiåret utført en rekke entrepriseprosjekter mot offentlige byggherrer, og har løpende rammeavtaler med flere av disse.

Kontakt oss

Send mail

Ring oss

Har du spørsmål eller ønsker å komme i kontakt med oss for en nærmere prat rundt et eventuelt prosjekt?

Adresse til NP Bygg AS:

Besøksadresse: Tvetenveien 11
Postadresse: PB 6094 Etterstad, 0601 Oslo
Sentralbord: (+47) 23 20 71 00