• Vi bygger for livet – i dag og i morgen


   NP Bygg er et verdidrevet selskap. Visjonen «vi bygger for livet – i dag og i morgen» sier hvor vi skal og hvor vi kommer fra.


   Forretningsidéen «NP Bygg utfører entrepriser etter morgendagens standard til profesjonelle byggherrer i Oslo og Akershus med høye krav til kvalitet» støtter opp om denne visjonen.

   Verdiene «kompetanse, langsiktighet, ansvar, respekt og trygghet» leder oss dit. Verdiene hjelper oss til å ta de rette valgene hver dag.

  • K L A R T


   Kompetanse - Vi skal ligge i forkant på kompetanse innen fag og regelverk.


   Langsiktighet - Vi tar ikke snarveier for å oppnå resultater, men ser etter løsninger som varer lengst mulig.


   Ansvar - Vi tar ansvar for oss selv, medarbeidere og våre kunder.


   Respekt - Vi praktiserer likeverd, ærlighet og respekt ovenfor våre medmennesker og planeten vi lever på.


   Trygghet - Vi er tydelige i våre avtaler og skal kun love det vi kan holde, og holde det vi lover.   NP BYGG SITT VERDIGRUNNLAG – SÅ KLART

  • BAKGRUNN FOR NP BYGG SIN FORRETNINGSIDÉ


   NP Bygg har blitt formet ut fra en drøm om å skape en entreprenørvirksomhet som skal sette en ny standard for hva kvalitet står for – i alle ledd av byggeprosessen. Et sted hvor man aldri skal gå snarveier. Et sted hvor man nøye følger lovverk og regler. Her kommer man gjennom respekt for spilleregler og samarbeide med sine medspillere frem til finalen og leverer et bygg som mer enn tilfredsstiller kundens forventninger.


   Dette er en arbeidsplass hvor man ikke bare skal gjøre det som er riktig i dag, men også ta høyde for fremtidens krav og behov. Dette gjelder bla innen arbeidsmiljø, bærekraftig utvikling og moderne teknologi. Dette er et sted hvor økonomisk avkastning ikke er den eneste motivasjonen. En stor del av livet tilbringes på arbeidsplassen. Derfor er det viktig at alle ansatte får utfordringer som styrker deres kompetanse og egenutvikling. Alt dette vil bidra til at NP Bygg er et sted hvor de ansatte kan være glade og føle seg verdige når de er på jobb.

  • Forretningsidé


   NP Bygg utfører entrepriser etter morgendagens standard til profesjonelle byggherrer i Oslo og Akershus med høye krav til kvalitet.


   NP BYGG AS er en totalentreprenør som ikke bare leverer rett produkt til riktig tid innenfor gjeldende rammer, men også bygger lagånd mellom ansatte og oppdragsgivere. Dette for å skape prosjekter som tar hensyn til fremtidens utfordringer innen arkitektur – som igjen tar hensyn til moderne teknologi og byggteknikk, grønne miljøkrav og en rasjonell utnyttelse av planetens ressurser.

  • Det NP Bygg mener med kvalitet er:


   Kvalitet er evnen til å overgå kundens eller brukerens krav og forventninger.


   Billigere i lengden og mindre bruk av ressurser. God kvalitet koster ofte litt ekstra, men det kan likevel bli billigere når det varer lengre enn hva dårlig kvalitet gjør. Slik kan god kvalitet få stor innvirkning, både på miljøet og oppdragsgivers økonomi.

  • –Ingen blir god alene.


   Np Bygg ønsker en kultur som skaper en lagånd – som gjør alle som arbeider, i eller med oss, til en del av samme vinnerlag.


   Kjennetegnet ved et vinnerlag er at de setter seg tydelige mål og jobber systematisk for å nå dem. Det gjør at alle rundt også blir engasjerte og heier på dem. Med tydelige mål motiverer de hverandre og lagfølelsen styrkes. De blir et sammensveiset lag. De tar også eget ansvar. Slik lærer de av hverandres erfaringer og gjør det mulig å bli et vinnerlag.

  • NP Bygg AS er en entreprenør i oslo som utfører byggprosjekter innen nybygg og næring


   NP bygg AS utfører store, mellomstore og små typer byggeoppdrag. Vi har stor erfaring både innen yrkesbygg og bygg for privat bruk. Våre oppdrag omfatter blant annet nybygg, næringsbygg, forretningslokaler, kontorer, serveringsteder,institusjoner og Hotell. NP Bygg er en entreprenør lokalisert i oslo.


   Vi setter prestisje i å gjennomføre prosjekter effektivt og innenfor gjeldende tidsfrister. Våre ledere har praktisk og relevant bakgrunn fra vår bransje.Et fokus i bedriften er god arbeidsmoral, gode systemer, helse og miljø.

  • NP Bygg er opptatt av det beste for samfunnet og tar sosialt ansvar, hensyn til miljøet og tenker økonomisk verdiskapning så langt det lar seg gjøre / i alt vi foretar oss.

   Gjennom vårt medlemskap i Entreprenørforeningen EBA ønsker vi å tydeliggjøre vårt mål som en seriøs og ansvarlig aktør i bransjen. Samtidig bidrar vi til/ satser vi på våre egne ansatte ved å bidra til intern og ekstern skolering og etterutdanning.

  • NP Bygg er et mellomstort entreprenørselskap i Oslo og omegn som utfører alle typer entrepriseoppdrag innen bygg, som total- eller hoved entreprenør. NP Bygg har i det siste tiåret utført en rekke entrepriseprosjekter mot offentlige byggherrer og har løpende rammeavtaler med flere av dem.

   Vi utfører entreprisetjenester innenfor bolignæring og offentlige bygg, som total- eller hoved entreprenør.

   • Nybygg
   • Tilbygg
   • Påbygg
   • Ombygging
   • Rehabilitering

  • Miljøfyrtårn

   Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for dokumentering av miljøinnsats og vise samfunnsansvar for bedrifter og virksomheter.

   For å bli Miljøfyrtårn innebærer det et systematisk arbeid med miljøtiltak. Disse tiltakene fører til en mer miljøvennlig drift og godt arbeidsmiljø. Miljøfyrtårn har tilpasset krav for de ulike bransjer og sertifikatet tildeles etter en uavhengig vurdering. Det skal leveres årlige miljørapporter og virksomheten blir resertifisert. hvert tredje år. Miljøfyrtårnet er anerkjent av myndighetene ved offentlige innkjøp.

  • HMS

   NP Bygg prioriterer HMS-arbeidet høyt
   Når vi planlegger og utfører alle våre prosjekter fokuserer vi på helse, miljø og sikkerhet. Dette er viktig for de ansattes trygghet og velferd, og ikke minst for at det skal føre til bedre trivsel på arbeidsplassen.

  • Godkjent våtromsbedrift

   Dette er et kurs for sertifisering av faglige leder/prosjektledere. GM må være avlagt. Som minimum må man inneha fag/svennebrev og dokumentere 4 år med praksis innen prosjektledelse. Kursdeltagere med mesterbrev eller byggteknisk utdannelse trenger ikke dokumentere praksis. Etter bestått eksamen kan man søke FFV om å bli Godkjent våtromsbedrift. Først da kan man kalle seg Godkjent Våtromsbedrift og bruke logoen i egen markedsføring.

   • NP Bygg fyller opplæringskravene i BVN
   • NP Bygg har faglig leder for våtrom
   • NP Bygg benytter sertifiserende / prosjekterende / fagarbeidere / takstmenn for våtrom
   • NP Bygg har tilgjengelig oppdatert utgave av BVN
  • Startbank

   NP Bygg er godkjent I StartBANK.
   StartBANK er et Bransjenettverk som ble startet på grunnlag av et pilotprosjekt kalt "Seriøsitet i byggenæringen" som I 2005 ble lansert i samarbeid mellom Byggenæringens landsforening (BNL), norske myndigheter og Achilles. Dette er et felles leverandørregister som brukes av innkjøpere innenfor bygg og anlegg, forvaltning, forsikring og fast eiendom i Norge, til støtte for seriøse leverandører og med oppdatert og kontrollert leverandørinformasjon.

   Det er evaluert rundt 4400 leverandører på grunnlag av forhåndsbestemte godkjenningskriterier. Dette betyr at StartBANK er en rettferdig, åpen og sikker løsning for valg av pålitelige leverandører. Dette gjør at leverandørene har mulighet til å konkurrere på like vilkår og bidrar til bruk av seriøse aktører, og skaper nye forretningsmuligheter for både innkjøpere og leverandører.

   StartBANK utvikles kontinuerlig for å oppfylle de stadig mer krevende juridiske føringene og behovene for risikohåndtering i byggebransjen.

  • B-Ansvarsrett

   NP Bygg har sentral godkjenning innenfor SØK, PRO og UTF


   En sentral godkjenning utstedes av Bygningsteknisk etat og skal sikre alle foretak som skal være ansvarlig for søknad, prosjektering, utførelse eller kontroll av tiltak som krever byggetillatelse.

NP Bygg har som målsetning at kundens krav og behov alltid får høyeste prioritet. Dette er forankret i visjonen vår om at hver enkelt kunde alltid skal bli en «flergangskunde» og i tillegg generere minst en ny kunde. NP Bygg har derfor vedtatt i sin politikk at vi må ivareta våre kundehenvendelser på en effektiv og profesjonell måte.

Samtidig skal vi tilby stor tilpasningsdyktighet og fleksibilitet i forhold til kundenes behov for våre tjenester. I tillegg til gode relasjoner til våre kunder skal NP Bygg være ledende innen kvalitetssikring innenfor alle deler av organisasjonen. Vi i NP Bygg vet at ovennevnte kundefokus er et av momentene til at vi, fra etableringen av selskapet på 1980 tallet, og frem til i dag har hatt et nært og tett samarbeide med flere kunder der i blant Olav Thon Gruppen som er vår største bedrifts kunde.

NP Bygg er et mellomstort entreprenørselskap i Oslo og omegn som utfører alle typer entrepriseoppdrag innen bygg, som total- eller hoved entreprenør. NP Bygg har i det siste 10-året utført en rekke entrepriseprosjekter mot offentlige byggherrer og har løpende rammeavtaler med flere av disse.


NP Bygg hammer

Kontakt oss

Send mail

Ring oss

Har du spørsmål eller ønsker å komme i kontakt med oss for en nærmere prat rundt et eventuelt prosjekt?

Adresse til NP Bygg AS:

Besøksadresse: Tvetenveien 11
Postadresse: PB 6094 Etterstad,
0601 Oslo
Sentralbord: (+47) 23 20 71 00