• NP Bygg AS er en entreprenør i oslo som utfører byggprosjekter innen nybygg og næring


   NP bygg AS utfører store, mellomstore og små typer byggeoppdrag. Vi har stor erfaring både innen yrkesbygg og bygg for privat bruk. Våre oppdrag omfatter blant annet nybygg, næringsbygg, forretningslokaler, kontorer, serveringsteder,institusjoner og Hotell. NP Bygg er en entreprenør lokalisert i oslo.


   Vi setter prestisje i å gjennomføre prosjekter effektivt og innenfor gjeldende tidsfrister. Våre ledere har praktisk og relevant bakgrunn fra vår bransje.Et fokus i bedriften er god arbeidsmoral, gode systemer, helse og miljø.

  • NP Bygg er opptatt av det beste for samfunnet og tar sosialt ansvar, hensyn til miljøet og tenker økonomisk verdiskapning så langt det lar seg gjøre / i alt vi foretar oss.

   Gjennom vårt medlemskap i Entreprenørforeningen EBA ønsker vi å tydeliggjøre vårt mål som en seriøs og ansvarlig aktør i bransjen. Samtidig bidrar vi til/ satser vi på våre egne ansatte ved å bidra til intern og ekstern skolering og etterutdanning.

  • NP Bygg er et mellomstort entreprenørselskap i Oslo og omegn som utfører alle typer entrepriseoppdrag innen bygg, som total- eller hoved entreprenør. NP Bygg har i det siste tiåret utført en rekke entrepriseprosjekter mot offentlige byggherrer og har løpende rammeavtaler med flere av dem.

   Vi utfører entreprisetjenester innenfor bolignæring og offentlige bygg, som total- eller hoved entreprenør.

   • Nybygg
   • Tilbygg
   • Påbygg
   • Ombygging
   • Rehabilitering

  • Miljøfyrtårn

   Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for dokumentering av miljøinnsats og vise samfunnsansvar for bedrifter og virksomheter.

   For å bli Miljøfyrtårn innebærer det et systematisk arbeid med miljøtiltak. Disse tiltakene fører til en mer miljøvennlig drift og godt arbeidsmiljø. Miljøfyrtårn har tilpasset krav for de ulike bransjer og sertifikatet tildeles etter en uavhengig vurdering. Det skal leveres årlige miljørapporter og virksomheten blir resertifisert. hvert tredje år. Miljøfyrtårnet er anerkjent av myndighetene ved offentlige innkjøp.

  • HMS

   NP Bygg prioriterer HMS-arbeidet høyt
   Når vi planlegger og utfører alle våre prosjekter fokuserer vi på helse, miljø og sikkerhet. Dette er viktig for de ansattes trygghet og velferd, og ikke minst for at det skal føre til bedre trivsel på arbeidsplassen.

  • Godkjent våtromsbedrift

   Dette er et kurs for sertifisering av faglige leder/prosjektledere. GM må være avlagt. Som minimum må man inneha fag/svennebrev og dokumentere 4 år med praksis innen prosjektledelse. Kursdeltagere med mesterbrev eller byggteknisk utdannelse trenger ikke dokumentere praksis. Etter bestått eksamen kan man søke FFV om å bli Godkjent våtromsbedrift. Først da kan man kalle seg Godkjent Våtromsbedrift og bruke logoen i egen markedsføring.

   • NP Bygg fyller opplæringskravene i BVN
   • NP Bygg har faglig leder for våtrom
   • NP Bygg benytter sertifiserende / prosjekterende / fagarbeidere / takstmenn for våtrom
   • NP Bygg har tilgjengelig oppdatert utgave av BVN
  • Startbank

   NP Bygg er godkjent I StartBANK.
   StartBANK er et Bransjenettverk som ble startet på grunnlag av et pilotprosjekt kalt "Seriøsitet i byggenæringen" som I 2005 ble lansert i samarbeid mellom Byggenæringens landsforening (BNL), norske myndigheter og Achilles. Dette er et felles leverandørregister som brukes av innkjøpere innenfor bygg og anlegg, forvaltning, forsikring og fast eiendom i Norge, til støtte for seriøse leverandører og med oppdatert og kontrollert leverandørinformasjon.

   Det er evaluert rundt 4400 leverandører på grunnlag av forhåndsbestemte godkjenningskriterier. Dette betyr at StartBANK er en rettferdig, åpen og sikker løsning for valg av pålitelige leverandører. Dette gjør at leverandørene har mulighet til å konkurrere på like vilkår og bidrar til bruk av seriøse aktører, og skaper nye forretningsmuligheter for både innkjøpere og leverandører.

   StartBANK utvikles kontinuerlig for å oppfylle de stadig mer krevende juridiske føringene og behovene for risikohåndtering i byggebransjen.

  • B-Ansvarsrett

   NP Bygg har sentral godkjenning innenfor SØK, PRO og UTF


   En sentral godkjenning utstedes av Bygningsteknisk etat og skal sikre alle foretak som skal være ansvarlig for søknad, prosjektering, utførelse eller kontroll av tiltak som krever byggetillatelse.

NP Bygg har som målsetning at kundens krav og behov alltid får høyeste prioritet. Dette er forankret i visjonen vår om at hver enkelt kunde alltid skal bli en «flergangskunde» og i tillegg generere minst en ny kunde. NP Bygg har derfor vedtatt i sin politikk at vi må ivareta våre kundehenvendelser på en effektiv og profesjonell måte.

Samtidig skal vi tilby stor tilpasningsdyktighet og fleksibilitet i forhold til kundenes behov for våre tjenester. I tillegg til gode relasjoner til våre kunder skal NP Bygg være ledende innen kvalitetssikring innenfor alle deler av organisasjonen. Vi i NP Bygg vet at ovennevnte kundefokus er et av momentene til at vi, fra etableringen av selskapet på 1980 tallet, og frem til i dag har hatt et nært og tett samarbeide med flere kunder der i blant Olav Thon Gruppen som er vår største bedrifts kunde.

NP Bygg er et mellomstort entreprenørselskap i Oslo og omegn som utfører alle typer entrepriseoppdrag innen bygg, som total- eller hoved entreprenør. NP Bygg har i det siste 10-året utført en rekke entrepriseprosjekter mot offentlige byggherrer og har løpende rammeavtaler med flere av disse.


NP Bygg hammer

Kontakt oss

Send mail

Ring oss

Har du spørsmål eller ønsker å komme i kontakt med oss for en nærmere prat rundt et eventuelt prosjekt?

Telefon : 23 20 71 00